**Πάντοτε σε λειτουργία!**

 κωδικοί καθηγητών

Νέα έκδοση!Σε λειτουργία από 03/10/2020!!

κωδικοί καθηγητών

 εκτός λειτουργίας!!

 κωδικοί καθηγητών

 κωδικοί καθηγητών


 

ειδικοί
κωδικοί

 

ειδικοί
κωδικοί

 

ειδικοί
κωδικοί

 

ειδικοί
κωδικοί

 

κωδικοί καθηγητών

 

κωδικοί καθηγητών

 

ειδικοί
κωδικοί


 

 
  [new]

κωδικοί Β.Δ

 

κωδικοί Β.Δ

 

κωδικοί Β.Δ

  υπό κατασκευή!
 

κωδικοί Β.Δ

 

κωδικοί Β.Δ

 

ελεύθερο


 

ειδικοί
κωδικοί

 
Πρώτη σελίδα για εξεταστικό δοκίμιο
 

 
ΜΙΚΡΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑ!
1. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΡΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ.
2. ΠΡΩΤΑ ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ "ΠΑΤΗΣΤΕ" ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ.
3. ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙΤΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

 

κωδικοί καθηγητών

 

ελεύθερο

 

ειδικοί
κωδικοί

 

ειδικοί
κωδικοί

 

 Ειδικός Κωδικός

 

 κωδικοί καθηγητών

     

  ειδικοί
κωδικοί
  ειδικοί
κωδικοί
  ειδικοί
κωδικοί
  ειδικοί
κωδικοί
  ειδικοί
κωδικοί
  ειδικοί
κωδικοί
   

ειδικοί
κωδικοί